Avdelningen Stjärnan

Från och med januari 2023 öppnas avdelningen Stjärnan. Vi är en grupp för 3-åringar. Vi arbetar projektinriktat då barnen arbetar i mindre grupper och fördjupar oss kring olika fenomen.

Vi strävar efter att barnen lär sig utifrån sina intressen och blir sitt bästa jag. Det är viktigt för oss att alltid se det kompetenta barnet, ett barn som kan.
I våra lärmiljöer finns en bygg- och konstruktionshörna. i ateljén finns stationer för barnen att måla, klippa, klistra och skapa med lera. I våra miljöer utforskar vi olika naturmaterial.
Vi utmanar barnen till att bli självständiga. Det är viktigt för oss att barnen får uppleva, utforska och upptäcka omvärlden med hjälp av olika uttryckssätt. Genom att laborera med digitala verktyg, bygg och konstruktion, sjunga, leka, dansa, måla, berätta, lyssna, berikas barnens upplevelser.

Senast uppdaterad: 20 december 2022