Vår förskola

Nytorps förskola ligger i direkt anslutning till skogen och med naturen inpå knuten tillbringar vi stora delar av dagen utomhus. På Nytorp har vi fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre.

Nytorps förskola erbjuder stora ytor för býgg- och konstruktion där bland annat tillfälle ges för matematiska utmaningar, lek och samspel. Vi har två stora ateljéer för skapande verksamhet samt två digitala torg där barnen får utmaningar i digital teknik. Förskolan ligger nära skog och natur och har en härlig gård vilket ger stora möjligheter för barnen att utforska naturvetenskap i sin närmijö.

I olika projekt fångar vi upp barnens intressen och skapar miljöer och situationer där barnen genom sin nyfikenhet upptäcker och utforskar sin omvärld.

Tillsammans för en hållbar framtid!

Kontakt för den här sidan: nytorpsforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 augusti 2018