Våra avdelningar

Foto: Claudia Fried

På Nytorps förskola finns det fem grupper.

Månen och Solen

Avdelningarna Månen och Solen är för barnen som är 1–3 år.

Stjärnan

Det är en 3- års avdelning som har förskolans Torg som sin hemvist.

Måsen och Gladan

Avdelningarna Måsen och Gladan är för barnen som är 3–6 år. 

Kontakt för den här sidan: nytorpsforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 april 2020