Avdelningen Solen

Solens avdelning är en grupp för barn mellan 1-3 år. Vid projekt och aktiviteter delar vi in barnen i mindre grupper och fördjupar oss med hjälp av olika material.

Våra miljöer är utformade med inspiration från Reggio Emilias filosofi där vi arbetar mycket med att forma våra miljöer för att barnen ska kunna vara självständiga, få inspiration och lockas till att utforska materialet som finns. Vi jobbar även utefter ett hela dagen perspektiv med begreppen undervisning och utbildning. Undervisning är planerade projektaktiviteter som grundar sig på pedagogisk dokumentation, våra styrdokument, barnens inflyttande och delaktighet. Vi anser att utbildning är något som sker under hela dagen och finns i det planerade, oplanerade, omsorg och lek.

 

Månen befinner sig just nu i ett utforskande av naturen men även samspelet med varandra. Barnen utforskar naturen genom sina sinnen och kommer ha sällskap av figurerna kanin och igelkott från kompisböckerna. Kanin och igelkott kommer finnas där för att vägleda och fördjupa barnens lekfulla nyfikenhet till naturen och varandra.

Senast uppdaterad: 12 december 2022