Avdelningen Gladan

Vi är en grupp med 23 stycken 3-5-åringar. Vi delar in barnen i mindre grupper och arbetar projekterande utifrån barnens intressen. Just nu arbetar vi med fokus på hållbar utveckling med hjälp av Sopsamlarmonstren tillsammans med vår samarbetsavdelning Måsen.

Vi erbjuder olika mötesplatser för barnen i våra lärmiljöer med hjälp av lera, färg, återbruksmaterial, bygg och konstruktion. Vi utforskar både analogt och digitalt. På avdelningarna finns materialet tillgängligt för barnen att själva ta fram och arbeta med. Detta för att barnen ska bli inspirerade att utforska och erövra i sin egen takt, utveckla sin nyfikenhet, sin lust och förmåga att leka, lära och skapa i olika material.

Vi lyssnar, diskuterar och reflekterar, alla är viktiga. Att i samspel med varandra utveckla sin identitet och trygghet i den och att våga lita på sin egen förmåga. Vi är rädda om varandra och våra miljöer inne, på gården, i skogen etc. Tillsammans med barnen skapar vi en mer empatisk miljö där alla hjälps åt och är delaktiga utifrån sina förutsättningar och blir medvetna om att vi har likheter och olikheter

På Gladan har vi valt att arbeta med Sopsamlarmonstren, vi utforskar och skapar nya hållbara beteenden. Vi arbetar med de olika monstren och källsortering. Detta gör vi i olika miljöer och material, att skapa hållbar utveckling genom att vara rädda om varandra och våra miljöer.

 

Senast uppdaterad: 12 december 2022