Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Avdelningen Månen

Vi är en grupp för 1-3-åringar. Vi arbetar projektinriktat då barnen arbetar i mindre grupper och fördjupar oss kring olika fenomen. Vi strävar efter att barnen lär sig utifrån sina intressen och blir sitt bästa jag. Det är viktigt för oss att alltid se det kompetenta barnet, ett barn som kan.

Barn gör tryck med färg och apelsin Tryck med apelsin Foto: Avdelning Månen

Våra miljöer är utformade med inspiration från Reggio Emilias filosofi där vi arbetar mycket med att forma våra miljöer för att barnen ska kunna vara självständiga, få inspiration och lockas till att utforska materialet som finns. Vi jobbar även utefter ett hela dagen perspektiv med begreppen undervisning och utbildning. Undervisning är planerade projektaktiviteter som grundar sig på pedagogisk dokumentation, våra styrdokument, barnens inflyttande och delaktighet. Vi anser att utbildning är något som sker under hela dagen och finns i det planerade, oplanerade, omsorg och lek.

Månen befinner sig just nu i utforskandefasen och vi följer barnens intressen och funderingar för att sedan forma avdelningens projekt.

kontakt månen

08-606 77 78
072-532 08 14

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023