Jobba hos oss

Barn målar utomhus. Barn målar utomhus. Foto: Claudia Fried

Vi arbetar för att barn och pedagogers delaktighet ska vara en självklarhet i vår enhet. Den moderna barndomen och det kompetenta barnet, demokrati, kreativitet, solidaritet och hållbarhet är viktiga värdeord som styr våra val och hur vi organiserar för vår verksamhet.

Beskrivning av verksamheten

Vårt förskoleområde består av fyra förskolor och vi är inne i en fas där vi skapar likvärdighet och hög kvalité på våra förskolor.

Vi har tagit ställning för att alla barn har rätt till spännande lärande miljöer och givande möten i förskolan. Bra organisation, demokratiskt och empatiskt förhållningssätt, estetik, utforskarglädje och fantasi är viktiga stöttepelare i vår verksamhet.

I augusti börjar vi arbeta ett kommungemensamt projektarbete "Värd(l)en av möten" som vi inleder med barnens sommaruppdrag.

Pedagoger och kockar arbetar med ett gemensamt projekt Måltidsnyckeln som kretsar kring mat och hälsa. Vi organiserar oss i arbetslag där olika kompetenser kompletterar varandra.

Ditt uppdrag

Tillsammans med barnen och dina medarbetare vill du skapa de allra bästa förutsättningar för utvecklande lärandemiljöer. Det är viktigt är att du är engagerad i ditt uppdrag och har en vilja att utvecklas och utveckla tillsammans med oss. Du ser möjligheter istället för hinder och bemöter både barn och vuxna på ett professionellt sätt.

Det är önskvärt att du har erfarenhet av pedagogisk dokumentation och ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och ser dig som en medforskande pedagog.

Senast uppdaterad: 7 mars 2019