En dag på förskolan

Lekplatsen på förskolan. Lekplatsen på förskolan. Foto: Claudia Fried

På Nytorps förskola startar vi dagarna på Månen som också är en stängningsavdelning. När vädret tillåter, stänger vi förskolan utomhus. Här kan ni läsa om hur en dag kan se ut på förskolan.

Förmiddag

Vi öppnar förskolan klockan 6.30 och välkomnar barnen på avdelningen Månen. Frukost serverar vi i matsalen efter klockan 7.00. 

Mellan klockan 6.30 och 7.30 sker lämning alltid på Månen för att frukost ska vara en lugn stund.

Från klockan 7.30 öppnar vi och välkomnar barnen på deras respektive avdelningar.

Vi önskar att alla barn är på förskolan senast klockan 9.00. Då startar vi förmiddagens verksamhet och tycker att barnen ska få ta del utav alla aktiviteter.

Vi skapar med olika material, utforskar, projekterar, använder oss av dem digitala verktygen, gör experiment, arbetar med matematik, språk, naturvetenskapliga fenomen med mera både inne och ute.

Tisdagar, onsdagar och torsdagar arbetar vi med projektet och dessa dagar är mötesfria.

På måndagar och fredagar turas pedagogerna om att reflektera och planera. Vi andra pedagoger och barnen tillbringar förmiddagarna ute på gården.

Vi avslutar förmiddagarna med samlings- och reflektionsstunder.

Mitt på dagen

Från klockan 10:45 äter barnen lunch i matsalen tillsammans med sina pedagoger.

Efter lunch vilar och sysselsätter sig barnen med lugnare aktiviteter. De barn som behöver får en skön sovstund. Pedagogerna erbjuder sagostunder och högläsning samt projicering av saga med hjälp av projektor.

Eftermiddag

Under eftermiddagen fortsätter barnen att skapa, utforska och arbeta med olika projekt.

Klockan 14.00 äter vi mellanmål i matsalen eller utomhus. Efter mellanmålet har barnen aktiviteter inom- eller utomhus.

Runt klockan 16.30 går de äldre barnen över till de yngre barnens avdelning Månen. Cirka klockan 16.45 serveras frukt till de barnen som är kvar.

Förskolan stänger klockan 18.00 på avdelningen Månen eller ute på gården.

Senast uppdaterad: 12 december 2022